Archiwum wydarzeń - Maj 2019

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w uroczystym nadaniu imienia Marii i Lecha Kaczyńskich Szkole Podstawowej w Cieszynie.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się finałowa gala kampanii społecznej „Drugie życie” - promującej wiedzę o przeszczepach i oddawaniu szpiku. W kampanii, organizowanej już po raz jedenasty pod patronatem wojewody wielkopolskiego, brały udział 32 szkoły ponadgimnazjalne.

Pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna obradował dziś Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była aktualna sytuacja hydrometeorologiczna w Wielkopolsce oraz stan przygotowania służb do podejmowania działań w zakresie zwalczania skutków powodzi i podtopień. W spotkaniu uczestniczył także poseł na Sejm RP Witold Czarnecki.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował życzenia adresowane do marszałka województwa wielkopolskiego, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

W Dziennym Domu Seniora w Skulsku, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska przekazała umowy na dofinansowanie zadań w ramach programów „Senior+” oraz „Maluch+” dla gmin Skulsk oraz Ostrowite.

Nowe przeprawy otrzymają dofinansowanie na dokumentację. Dziś minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował podczas konferencji prasowej o pozytywnej rekomendacji dla inwestycji Mosty dla Regionów. Dzięki temu będzie możliwa budowa mostów na rzekach Warta i Noteć.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej na stadionie lekkoatletycznym na poznańskim Golęcinie minister sportu i turystyki Witold Bańka ogłosił, iż na budowę hali zostanie przeznaczonych 15 mln zł dofinansowania. Inwestycja Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ma w całości kosztować 54 mln zł.

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wręczono promesy na dofinansowanie zakupu wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dokumenty potwierdzające dofinansowanie zakupu pojazdów wręczyli: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski oraz wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak.

Dziś 100-lecie swojego istnienia świętuje Politechnika Poznańska, która w 1919 roku rozpoczęła swoją działalność jako jednowydziałowa Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, któremu towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości wręczył dziś w Poznaniu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Odznaczenia są wyrazem szacunku dla osób, które przyczyniły się do promowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, wniosły wkład w budowanie postaw propolskich, patriotycznych i edukację historyczną młodzieży. Wśród uhonorowanych znaleźli się przedstawiciele administracji państwowej, mediów, instytucji naukowych, muzealnych, stowarzyszeń, spółek skarbu państwa oraz wojska.

Jest zielone światło dla budowy zbiornika retencyjnego w Tulcach. Dziś szczegóły planowanej inwestycji przedstawili na konferencji prasowej: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą Krzysztof Woś oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski.

W Urzędzie Gminy w Przemęcie, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała umowy o dofinansowanie zadań w ramach programów "Senior+" oraz "Maluch+".

Strony