Archiwum wydarzeń - Styczeń 2019

Na zabytkowym cmentarzu na Nowinie w Poznaniu odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe weterana II wojny światowej, kapitana Mariana Kufla. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, rodzina oraz przyjaciele.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się dziś z kierownictwem oraz pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczył także poseł na Sejm RP Witold Czarnecki.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann z okazji obchodzonego Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia przekazał list z życzeniami do pracowników.

Z inicjatywy wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Rolników Północnej Wielkopolski. Rolnicy podkreślają trudną sytuację ekonomiczną na rynku trzody chlewnej i liczą na poprawę sytuacji w tym zakresie. 

Na wniosek wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał dziś decyzję o skierowaniu wojska do udzielenia pomocy w dogaszaniu pożaru wysypiska śmieci w miejscowości Pysząca (pow. śremski). Wojsko, zgodnie z decyzją ministra Błaszczaka, zapewni specjalistyczny sprzęt budowlany na podwoziu gąsienicowym - spychacze oraz koparki.

Maria Pągowska z odznaczeniem.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uhonorował Marię Pągowską "Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości", przyznanym przez Prezesa Rady Ministrów.

- Zawnioskuję do ministra obrony narodowej o wsparcie sił strażackich wojskiem dysponującym ciężkim sprzętem potrzebnym w szybkim ugaszeniu ognia. Wszystkim nam zależy na jak najszybszym ugaszeniu pożaru - powiedział podczas wizyty w Pyszącej wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Podczas rozpoczynających się dziś w Wielkopolsce ferii zimowych, blisko 18 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej w ramach różnej formy aktywności, spędzać będzie w naszym województwie wypoczynek. O tym, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo podczas ferii oraz działaniach służb w tym zakresie, mówili podczas konferencji prasowej: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Roman Kuster oraz wicekurator oświaty Zbigniew Talaga.

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Hans Jörg Neumann był gościem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Dyplomacie w spotkaniu towarzyszył zastępca Konsula Generalnego Jana Orlowski oraz Konsul Honorowy Niemiec Christoph Garschynski. Podczas kurtuazyjnej wizyty rozmawiano między innymi o możliwościach współpracy, dalszego rozwoju gospodarczego, kulturalnego oraz najważniejszych wydarzeniach minionego roku.

W poznańskiej Auli Nova odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna z samorządowcami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także wielkopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, świata nauki, sztuki, kultury, dowódcy jednostek wojskowych, służb, dziennikarze oraz szerokie grono szefów instytucji współpracujących z administracją rządową.

Środa Wielkopolska przyjmie repatriantów. Dziś, w obecności wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, umowę na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego podpisali Krzysztof Kozłowski - wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnik rządu do spraw repatriacji oraz Jerzy Kwintkiewicz - prezes zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego „EDU-XXI”.

Arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki złożył tradycyjne życzenia świąteczno - noworoczne przedstawicielom władz państwowych i samorządowych. Wśród zaproszonych gości obecny był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Uroczystość odbyła się w rezydencji arcybiskupiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Strony