Archiwum wydarzeń - Czerwiec 2016

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z przedstawicielami służb i inspekcji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży w diecezjach, które odbędą się w dniach 20-25 lipca i poprzedzą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Pielgrzymi przyjadą do pięciu znajdujących się na terenie Wielkopolski archidiecezji i diecezji: gnieźnieńskiej, poznańskiej, kaliskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i włocławskiej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył wspólnie z komendantem wojewódzkim policji w Poznaniu Tomaszem Trawińskim oraz przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego Andrzejem Szarym nagrody dla najlepszych par patrolowych wyłonionych w konkursie wojewódzkim Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”

Prezydenci Polski i Węgier uczcili wraz z Wielkopolanami 60. rocznicę Powstania Poznański Czerwiec '56. Prezydenci przybyli do Poznania, żeby wziąć udział w głównych uroczystościach w 60 lat po wybuchu robotniczych protestów.

Przed bramą główną fabryki H. Cegielski-Poznań, z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery i wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odsłonięta została tablica upamiętniająca poległych w Powstaniu Czerwiec '56, w tym pięciu "Cegielszczaków". To tam 60 lat temu rozpoczął się protest, który objął całe miasto i przerodził się w 100-tysięczną manifestację, brutalnie tłumioną przez władzę.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas uroczystości przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim odsłonił tablicę pamiątkową na ścianie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w miejscu, w którym z okien ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa padły pierwsze strzały do poznańskich robotników. Tablica projektu Roberta Sobocińskiego, która powstała z inicjatywy wojewody, przedstawia przeszytą kulami marynarkę i fragment mowy Stanisława Hejmowskiego, obrońcy robotników: „I te strzały nie były już dane w powietrze, ale do ludzi...”.

O godzinie 6:30 w całej Wielkopolsce na prośbę wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna zabrzmiały syreny alarmowe, które przypomniały wielki robotniczy zryw sprzed 60 lat, brutalnie stłumiony przez władzę, okupiony śmiercią 58 osób i krwią setek rannych. Wczesnym rankiem wojewoda złożył kwiaty przy bramie Zakładów H. Cegielskiego, miejscu, skąd w 1956 roku wymaszerowali pracownicy fabryki. 60 lat temu do pochodu protestujących robotników Cegielskiego przyłączały się załogi kolejnych zakładów mijanych po drodze.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z kombatantami i ich rodzinami podczas uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności uczestnikom Poznańskiego Powstania Czerwiec '56.

- Wystawa przypomina wspólną historię dwóch narodów, Polaków i Węgrów, w sposób tragiczny, ale i wyjątkowy splecioną w 1956 roku - tak o ekspozycji, którą z udziałem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna otwarto w Ogrodzie Zamkowym mówił jej współautor, Paweł Sasanka.

W Poznaniu trwają obchody 60. rocznicy Powstania Poznański Czerwiec ’56. Z tej okazji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z ministrem Józefem Kasprzykiem, zastępcą Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył medale Pro Patria. Medalami honoruje się osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odsłonił upamiętniający Czerwiec ’56 mural, który powstał na budynku Zakładów H. Cegielski Poznań S.A. przy wejściu do zakładów. Obraz przedstawia protestujących robotników i upamiętnia historię zakładu, który jesienią świętować będzie jubileusz działalności. W uroczystości wzięła udział też wicewojewoda Marlena Maląg, parlamentarzyści, władze spółki.

W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się jubileuszowy koncert z okazji 60-lecia Teatru Muzycznego w Poznaniu. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, która podczas uroczystości wręczyła odznaczenia państwowe.
Srebrne i Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymały osoby związane z teatrem i tworzące poznańską scenę muzyczną. Dzięki ich zaangażowaniu możliwa była realizacja wielu niezapomnianych musicali, widowisk i przedstawień.

Poznański szpital MSWiA obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Z tej okazji, wraz z gratulacjami z tytułu dostojnego jubileuszu, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył zasłużonym pracownikom szpitala odznaczenia państwowe. Gratulacje złożyła także wicewojewoda Marlena Maląg.

Strony