Archiwum wydarzeń - Maj 2016

Wicewojewoda odbiera z rąk wojewody powołanie na stanowisko przewodniczącej Rady Rodziny.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał dziś wicewojewodę Marlenę Maląg na stanowisko przewodniczącej Rady Rodziny. Rada działać będzie przy wojewodzie wielkopolskim a w jej skład wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki, rodzin i samorządów oraz urzędu wojewódzkiego.

Konferencja prasowa ministra finansów w Urzędzie Wojewódzkim.

Prace remontowe związane z budową estakady katowickiej w Poznaniu będą dofinansowane z rządowych pieniędzy, o które wnioskował Urząd Miasta. Minister finansów Paweł Szałamacha podpisał decyzję, zgodnie z którą Poznań otrzyma ponad 26 milionów zł na realizację tego zadania.

Pracownicy wielkopolskiej skarbówki słuchają ministra finansów.

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu minister finansów Paweł Szałamacha wspólnie z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem spotkał się z pracownikami Izby Celnej, Izby Skarbowej oraz Urzędu Kontroli Skarbowej. Podczas spotkania omówiono projekt reformy zakładającej konsolidację w skali całego kraju Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej w jedną strukturę Krajowej Administracji Skarbowej.  

Wojewoda oddaje hołd.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w poznańskich uroczystościach w Dniu Weterana Misji Pokojowych. Święto jest okazją do podziękowania uczestnikom misji stabilizacyjnych i pokojowych za poświęcenie, odwagę i zaangażowanie.

Nagrody za opiekę nad zabytkami wręczył dziś wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas wielkopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

W Wielowsi odbyły się Powiatowe i Gminne obchody Dnia Strażaka połączone z 90-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej. Najbardziej zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia państwowe, wyróżnienia i awanse zawodowe. Gościem uroczystości była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. 

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski, zorganizowanych w Jankowie Przygodzkim. Uroczystość połączona została z złożeniem do grobu prochów pierwszego proboszcza miejscowej parafii pw. św. Józefa ks. Franciszka Kuchowicza oraz uczczeniem pamięci Powstańców Wielkopolskich.

Wicewojewoda na konferencji neonatologicznej.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła Ostrów Wielkopolski. Spotkała się między innymi z uczestnikami VIII Regionalnej Konferencji Neonatologicznej, zorganizowanej pod honorowym patronatem Starosty Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Neonatolodzy, położne i pracownicy służby zdrowia debatowali o kluczowych zagadnieniach związanych z resuscytacją noworodków czy prawidłowym prowadzeniem ciąży.

Logo UEP.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystym posiedzeniu senatu uczelni, zorganizowanym z okazji obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uroczystość uświetniło nadanie tytułu doktora honoris causa dr. Andrzejowi Byrtowi. W swojej historii ten zaszczytny tytuł uczelnia przyznała już 25 osobom szczególnie zasłużonym, o wysokim statusie naukowym, których praca i osiągnięcia wypełniają misję poznańskiego uniwersytetu.

Wspólne zdjęcie wicewojewody z odznaczonymi pracownikami uczelni.

Politechnika Poznańska świętuje corocznie "Dni Politechniki" - wspólne święto pracowników, studentów i przyjaciół uczelni. Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w uroczystym posiedzeniu uczelni, zorganizowanym w "Dniu Pracownika". Podczas posiedzenia senatu, wicewojewoda wręczyła osobom, które związały swoją karierę zawodową z Politechniką Poznańską, Złote i Srebrne Krzyże Zasługi oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

Wicewojewoda w auli na konferencji.

„Zagrożenia cyberprzestrzeni. Infoholizm - narkotyk XXI wieku” - to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w Ostrowskim Centrum Kultury. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.  

Wojewoda przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

W niedzielę, z udziałem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, ulicami Poznania przeszedł marsz pamięci ku czci rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczestnicy marszu podążyli z Kościoła Franciszkanów na Wzgórze Przemysła pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie złożyli wiązanki kwiatów.

Strony