Archiwum wydarzeń - Kwiecień 2016

Wicewojewoda na zdjęciu z uczestniczką pikniku.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Piknik archeologiczny, podsumowujący realizowany przez cały rok szkolny projekt edukacyjny, pt. „Niech nasza pieśń sławi Mieszka”. Wspaniałego efektu zmagań gratulowała wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Logo Uniwersytetu.

Dziś w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła odznaczenia państwowe pracownikom jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymało blisko 130 osób, reprezentujących kilkanaście wydziałów uczelni.

Wspólne zdjęcie wojewody z wyróżnionymi profesorami.

Podczas uroczystego posiedzenia senatu, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył profesorom Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenia te przyznane zostały za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny oraz za zasługi dla ochrony zdrowia.

Slajd prezentacji Afrykański pomór świń - działania administracyjne.

W Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego odbyła się konferencja „Afrykański Pomór Świń ASF - aktualne zagrożenia”. Organizatorem spotkania był wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii Andrzej Żarnecki. W spotkaniu inaugurującym udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz zastępca głównego lekarza weterynarii Jacek Kucharski.

Spotkanie wojewody ze służbami zabezpieczającymi obchody Chrztu Polski.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podziękował za sprawne i dobrze przygotowane zabezpieczenie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. - Docierają do mnie sygnały i opinie, które tylko potwierdzają profesjonalizm służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i logistykę tych uroczystości.

Wiązanki kwiatów przy obelisku ofiar.

W niedzielę, Anna Zarębska, kierownik Delegatury WUW w Kaliszu, uczestniczyła w uroczystej mszy świętej polowej pod przewodnictwem ks. prałata Adama Modlińskiego, odprawionej w intencji mieszkańców Ziemi Kaliskiej i Ostrowskiej pomordowanych w lesie w Winiarach podczas II wojny światowej. W imieniu wojewody wielkopolskiego złożyła wieniec przy pamiątkowym obelisku oraz przekazała list na ręce przewodniczącego Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kaliszu przy Prezydencie m. Kalisza.

Wojewoda dekoruje kokardą konia ułana.

W Poznaniu zakończyły się obchody 31. Dni Ułana, którzy przed wojną nazywani byli „dziećmi Poznania”, a ich święto było również świętem całego miasta. W obchodach udział wzięła Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Pielgrzymka ze srebrną trumną z relikwiami Patrona Polski.

W Gnieźnie wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Wojciecha -  patrona Polski. Liturgii koncelebrowanej przez prawie 30. biskupów z Polski i zagranicy przewodniczył abp Stanisław Gądecki.

Uczestnicy spotkania podczas obrad.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann zaprosił dziś do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego władze miasta Poznania oraz przedstawicieli szeregu instytucji odpowiedzialnych za wypracowanie rozwiązań przebudowy budynku starego dworca oraz zagospodarowania terenów sąsiednich, które będą pełnić fukcję Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu.

Wicewojewoda rozmawia z włodarzami Turku.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła Starostwo Powiatowe w Turku, gdzie spotkała się ze starostą Mariuszem Seńko, a także posłem na Sejm RP Ryszardem Bartosikiem oraz wicestarostą Dariuszem Kałużnym. Podczas wizyty wicewojewody omówione zostały ważne dla powiatu tureckiego zagadnienia dotyczące polityki społecznej i zdrowia. Zebrani rozmawiali również na temat szkolnictwa zawodowego w powiecie.

Medal Pro Patria.

Medal Pro Patria nadawany jest przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dla uhonorowania postaci, które są szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Dziś w Koninie wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła to wysokie odznaczenie Stanisławowi Goińskiemu, żołnierzowi września 1939 roku, zasłużonemu działaczowi na rzecz wolnej Polski, który w kwietniu br. obchodził 100. rocznicę urodzin.

Wejście do budynku DPS w Pleszewie.

Dziś w Pleszewie, z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, uroczyście oddano do użytku wyremontowany budynek Domu Pomocy Społecznej. W Pleszewskim DPS przebywa aktualnie blisko 150 osób. Placówka dysponuje miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz psychicznie chorych. Dzięki pozyskanym funduszom na remont, zwiększono znacznie możliwości rehabilitacji przebywających w placówce chorych.

Strony