Archiwum wydarzeń - Maj 2011

Choć są jeszcze uczniami, 1 czerwca zasiądą w ławach poselskich. Tuż przed wyjazdem na Wiejską, 42 młodych posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży spotkało się dziś z posłanką Bożeną Szydłowską, wojewodą Piotrem Florkiem i wicekurator oświaty Hanną Rajcic-Mergler.

Prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w XIX Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich, która odbyła się w Licheniu. Podczas konferencji "Wiejska Polska", dyskutował o zmianach, jakie nastąpiły na polskiej wsi w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Gościem spotkania był także wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Pierwszy w samym Starym Mieście a drugi w gminie Orlik otworzył wojewoda wielkopolski Piotr Florek. - Wielkopolska to lider w budowie boisk w ramach rządowego programu - mówił wojewoda podczas uroczystości.

Wielkopolski oddział PCK i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa to organizatorzy konferencji "Krew jako niezastąpiony lek ratujący życie. Rola krwiodawstwa w leczeniu chorób przewlekłych". Gościem panelu dyskusyjnego był włączający się w propagowanie idei krwiodawstwa i transplantologii wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot już od 30 lat pomaga najbardziej potrzebującym dzieciom. Gościem jubileuszu był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, który podczas uroczystości wręczył pracownikom stowarzyszenia Złote i Srebrne Krzyże Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek był gościem jubileuszu 60-lecia Spółdzielni Inwalidów "Przyjaźń" w Słupcy. Podczas uroczystości wojewoda wręczył wyróżnionym pracownikom spółdzielni Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta RP za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków.

- Kochani, przed zabawą zadzwońcie do mamy! - zachęcał studentów wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, który jak co roku wziął udział w inauguracji Juwenaliów. Tradycyjnie także przedstawiciele żaków odebrali symboliczne klucze do miasta. Kilka tysięcy studentów, reprezentujących wszystkie poznańskie uczelnie, zebrało się na placu A. Mickiewicza, by w barwnym korowodzie przejść ulicami miasta na stadion AZS przy ul. Pułaskiego.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas wczorajszego spotkania wojewody ze związkowcami z "Solidarności", dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Podczas zebrania dyskutowano przedstawiony przez wielkopolską "Solidarność" projekt opinii skierowanej do rządu.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył pracownikom uczelni odznaczenia państwowe. Wyróżnieni Wielkopolanie uhonorowani zostali Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Jest jednym z największych pracodawców w Wielkopolsce i liderem w produkcji oświetlenia w Polsce - Philips Lighting Polska obchodzi swój Jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczysta gala odbyła się w Pilskim Domu Kultury, uczestniczyło w niej kilkaset osób. Przedstawiciele lokalnych władz, parlamentarzyści, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, klienci i partnerzy biznesowi firmy.

Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi wręczył wojewoda Piotr Florek najbardziej zasłużonym na rzecz społeczności lokalnej pracownikom Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Wojewoda składając gratulacje wyróżnionym rzemieślnikom, podziękował cukiernikom z Cechu Cukierników i Piekarzy za wspólnie świętowanie Dnia Flagi oraz przygotowanie Największego Mazurka w Europie. Wojewoda życzył także owocnych obrad podczas walnego zgromadzenia przedstawicieli WIR.

Wspieracie państwo działalność samorządu lokalnego, a wasza życiowa postawa zasługuje na podziw i uznanie - powiedział wojewoda Piotr Florek wręczając w sali im. Witolda Celichowskiego urzędu wojewódzkiego odznaczenia państwowe. Wyróżnieni dziś Wielkopolanie uhonorowani zostali Krzyżami Oficerskimi i Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę.

Strony