Archiwum wydarzeń - Marzec 2011

Reprezentują najróżniejsze dziedziny medycyny. Specjalizują się między innymi w chirurgii dziecięcej, kardiochirurgii, pielęgniarstwie psychiatrycznym czy naukach farmaceutycznych, wszyscy są związani z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Za osiągnięcia i zaangażowanie Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał pracownikom Uniwersytetu Złote i Srebrne Krzyże Zasługi oraz Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenia wręczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Młodzi zdolni

30-03-2011

Najzdolniejsi i najbardziej ambitni - tak najkrócej opisać można laureatów tegorocznych konkursów interdyscyplinarnych, którym wojewoda wielkopolski Piotr Florek i kurator oświaty Elżbieta Walkowiak wręczyli zaświadczenia i nagrody. Wojewoda, gratulując uczniom, zwrócił uwagę, że edukacja otwiera im wiele dróg i możliwości, stanowi też trampolinę do kariery w przyszłości.

O strukturze bezrobocia w Wielkopolsce i zmianie sposobu finansowania programów aktywizacji osób poszukujących pracy rozmawiali dziś uczestnicy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu, której przewodniczy wojewoda wielopolski Piotr Florek. Dyrektorzy wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy przedstawili sytuację na wielkopolskim rynku pracy, a zwłaszcza jej specyfikę w subregionach.

Spotykamy je w szpitalach, przychodniach, domach pomocy społecznej. Zawsze przy łóżkach chorych. Cierpliwe, uśmiechnięte, wykonujące swoją pracę z zaangażowaniem. Pielęgniarki z Piły i okolic miały swoje święto. W salach konferencyjnych hotelu "Gromada" w Pile odbył się uroczysty XXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, połączony z dwudziestą rocznicą powstania Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczył wicewojewoda Przemysław Pacia.

24 marca osoby zaangażowane w akcję "Podziel się życiem" Fundacji Anny Wierskiej "Dar Szpiku" i kampanię "Drugie życie", którą organizuje Fresenius Medical Care oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych spotkały się w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym. Pomysłodawcą i inicjatorem spotkania był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Chorwacja rokrocznie stanowi cel wakacyjnych wojaży wielu Polaków, w tym Wielkopolan. By służyć pomocą tym Chorwatom, którzy odwiedzają naszą ojczyznę dziś otwarty zostanie w Poznaniu Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji. Uroczystość otwarcia uświetni ambasador Ivan Del Vechio, który wspólnie z konsulem Jackiem Domiczem był gościem wojewody Piotra Florka.

W ramach trwających obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z udziałem wojewody Piotra Florka oraz przewodniczącego Związku Gmin Marcali i Fonyód otwarta została wystawa "Węgry wczoraj i dziś".

Po raz 5. uroczyście obchodzono Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Prezydenci obu krajów uczcili święto w Poznaniu - mieście, które wyjątkowo silnie związane jest z Republiką Węgierską. W uroczystościach uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek, który wraz z głowami państw: Bronisławem Komorowskim i Palem Schmittem złożył kwiaty pod Poznańskimi Krzyżami.

Na nieco ponad rok przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w Poznaniu, jednym z czerech miast-gospodarzy Euro 2012, przedstawiciele służb i straży oraz specjaliści ds. zarządzania kryzysowego spotkali się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim podczas organizowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego seminarium dotyczącego działań antyterrorystycznych podczas międzynarodowych imprez sportowych.

Z inicjatywy wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci odbyło się w Poznaniu spotkanie poświęcone budowie Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń. Nowoczesna placówka miałaby służyć nie tylko mieszkańcom Wielkopolski, ale także województwa lubuskiego. Byłoby to największe centrum tego typu w Polsce północno-zachodniej. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy zaangażowani w projekt: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mecze koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej będą mogły odbywać się w nowej sali sportowej w Tuliszkowie. Jednym z pierwszych kibiców, który miał szanse nie tylko oglądać rozgrywki, ale i uczestniczyć w otwarciu hali, był wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Wychowawcy przedszkolni z Grecji, Rumunii, Turcji, Francji i Hiszpanii spotkali się z wicewojewodą wielkopolskim Przemysławem Pacią. Inicjatorami spotkania byli pracownicy przedszkola "Mali Odkrywcy" z podpoznańskiego Baranowa. Placówka bierze udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Comenius, którego celem jest prowadzenie wspólnych projektów z zaprzyjaźnionymi przedszkolami i wymiana doświadczeń.

Strony