Petycje 2024

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2024

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję* Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia Wydział
1 5.03.2024 r.

Mieszkańcy miejscowości Podolin w gminie Wapno
 Treść petycji

Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej 1590P Petycję przekazano 8.03.2024 r. zgodnie z właściwością rzeczową Staroście Wągrowieckiemu  Odpowiedź na petycję IR
2 22.03.2024

Mieszkańcy Gminy Kiszkowo oraz gmin sąsiednich
 Petycja

Stacjonowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kiszkowie    Odpowiedź na petycję ZD
3 1.03.2024

* nadawca zanonimizowany
 Petycja

Petycja w sprawie uzupełnienia zakresu prac ujętych w Porozumieniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i Miastem Poznań dotyczącym powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2024    Odpowiedź na petycję PS
4 8.04.2024

KWW Macieja Nowickiego "Obywatele Konina"
 Petycja

Petycja ws. naprawy mostu na Warcie w Koninie    Odpowiedź na petycję IR

*Dane osobowe usunięte na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Art. 8.1.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach [Dz.U. z 2018 r. poz. 870]

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 08.03.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.03.2024 - 13:58
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.05.2024 - 13:02