Petycje 2023

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2023

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję* Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia Wydział
1 26.6.2023 r. Justyna Socha - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "Stop NOP" Przywrócenie zmiana przepisów dotyczących szczepień ochronnych oraz zwrot pobranych grzywien z tytułu niepoddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym działalności szpitala w Środzie Wlkp.
 Treść petycji
25.07.2023 r.: przekazano do Ministra Zdrowia w części dotyczącej zmiany przepisów oraz udzielono odpowiedzi w części dotyczącej zwrotu grzywien
 Pismo do MZ
 Odpowiedź na petycję ZD
2 5.09.2023 r. Fundacja Obywatel To Nie Odpad

Kontrola wykonywania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie i zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 Treść petycji

   Odpowiedź na petycję KN
3 09.10.2023 r. Fundacja Obywatel To Nie Odpad Kontrola wykonywania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w sprawie usunięcia odpadów z terenu kopalni Bednary.
 Treść petycji
   Odpowiedź na petycję KN
4 30.11.2023 r. Mieszkańcy sołectwa Dąbki, Żelazno

Uregulowanie stanu prawnego działek drogowych, działek nr 43/1 obręb Żelazno oraz działki nr 97 obręb Dąbki
 Treść petycji

22.01.2024 r. przekazano odpowiedź wojewody wielkopolskiego na petycję, adresowaną do Mieszkańców Sołectw Dąbki i Żelazno, reprezentowanych przez Sołtysa Sołectwa Żelazno  Odpowiedź na petycję SN

*Dane osobowe usunięte na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Art. 8.1.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach [Dz.U. z 2018 r. poz. 870]

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 27.07.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.07.2023 - 12:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.01.2024 - 09:08