Petycje 2021

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2021

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję* Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia Wydział
1 15.02.2021 r. Pan Michał Kurek działający w imieniu Klubu Konfederacji Środy Wlkp. oraz mieszkańców Powiatu Średzkiego Przywrócenie pełnej działalności szpitala w Środzie Wlkp.
 Treść petycji (521,64 KB)
08.03.2021 r.  Odpowiedż na petycję (259,74 KB) ZD
2 15.03.2021 r. Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny dt. zniesienia obostrzeń z tytułu COVID
 Treść petycji (1,2 MB)
13.04.2021 r.  Odpowiedź na petycję (279,89 KB) OA
3 17.05.2021 r. Mieszkańcy Osiedla Bolesława Śmiałego w Poznaniu Negatywny stan sanitarno-porządkowy na terenie po byłych ogródkach działkowych położonych pomiędzy ulicami  Lechicką - Umultowską - Tymienieckiego
 Treść petycji (7,1 MB)
8.07.2021 r. przekazano odpowiedź wojewody wielkopolskiego do osoby wskazanej w petycji jako osoba do kontaktu, oraz do wiadomości do Prezydenta Miasta Poznania  Odpowiedź na petycję (156,03 KB) SO
4 13.05.2021 r. Mieszkańcy m.Wroniawy, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Stary Widzim, Nowy Widzim Udzielenie informacji dotyczących ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w m. Wroniawy
 Treśc petycji (881,44 KB)
5.07.2021 r.  Odpowiedź na petycję (292,09 KB) IR
5 9.07.2021 r. Mieszkańcy Dębna Polskiego oraz Gminy Rawicz Sprzeciw wobec planowanej wycince lasu w Dębnie Polskim pod budowę cmentarza komunalnego
 Treść petycji (1,04 MB)
6.08.2021 r. przekazano do Burmistrza Gminy Rawicz  Odpowiedź na petycję (342,25 KB) IR
6 26.07.2021 r.

sprzeciw wnoszącego wobec zamieszczenia danych osobowych

zmiana zasad dofinansowywania funkcjonowania publicznego transportu autobusowego
 Treść petycji (6)

20 lipca 2021 r.  Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury (6) IR
7 8.09.2021 r.

wnoszący: sprzeciw wnoszącego wobec zamieszczenia danych osobowych

zamieszczanie reklam o szczepieniach przeciw COVI-19 na autobusach publicznego transportu zbiorowego
 Treść petycji 
4 października 2021 r.  Odpowiedź na petycję IR
8 22.01.2021 r.

petycja przekazana przez Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki (według właściwości); wnoszący: Przedstawiciel Inwestorów

prośba o pomoc w celu odnalezienia odpowiedniego terenu pod budowę domu aukcyjnego skór
 Treść petycji (8)
8 luty 2021 r.  Odpowiedź na petycję (8) IR

*Dane osobowe usunięte na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Art. 8.1.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach [Dz.U. z 2018 r. poz. 870]-

Autor: Karina Michalak
Data utworzenia: 26.02.2021
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 26.02.2021 - 12:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.04.2023 - 08:08