Petycje 2020

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2020

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję* Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia Wydział
1 22.07.2020 r. Przedstawiciele Producentów Trzody Chlewnej Ograniczenia wynikające z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego
 Treść petycji
zakończono 10.08.2020 r.  Odpowiedź na petycję IR
2 4.08.2020 r. Monika Pełka dyrektor ds. Imigracji Express Reloctaions Sp. z o.o. Zmiana w treści decyzji na pobyt czasowy
Treść petycji
zakończono 14.10.2020 r.  Odpowiedź na petycję (127,76 KB) SC
3 14.08.2020 r. Radny Rady Miejskiej w Mosinie Komunalizacja działki
 Treść petycji (660,76 KB)
zakończono 13.11.2020 r.  Odpowiedź na petycję (2,61 MB) SN
4 27.08.2020 r. osoba fizyczna Poprawa czystości wód jezior i rzek, przeciwdziałanie suszy
 Treść petycji
  1. petycję przekazano  do Burmistrza Rogoźna,
  2. petycję przekazano  do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Przekazano 14.09.2020 r. IR
5 30.10.2020 r. mieszkańcy miasta Turek oraz powiatu tureckiego za pośrednictwem Starosty powiatu tureckiego

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ w Turku na szpital jednoimienny

 Treść petycji (372,22 KB)

zakończono 23.12.2020 r.  Odpowiedź na petycję (386,74 KB) ZD

*Dane osobowe usunięte na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Art. 8.1.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach [Dz.U. z 2018 r. poz. 870]

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 02.09.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.09.2020 - 13:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2020 - 13:46