Petycje 2018

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2018

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję* Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia
1 3.07.2018 Przedstawicielie mieszkańców Święciechowy Zmiana nazwy ulicy
 Treść petycji
zakończono
11.09.2018
 Odpowiedź na petycję
2 5.11.2018 Stowarzyszenie z Warszawy działając w interesie mieszkańców m. Modliszewo (powiat gnieźnieński, gmina Gniezno) O podjęcie niezbędnych działań dot. sprawy skażenia chemicznego środowiska na terenie działek w miejscowości Modliszewo sąsiadujących bezpośrednio z miejscem odzysku odpadów niebezpiecznych w latach 2007 do 2013 oraz podjęcie działań zmierzających do zmiany uregulowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami
 Treść petycji

petycję przekazano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  RDOŚ
oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  WIOS, zostanie również przekazana do Prokuratora Generalnego wraz z pełną dokumentacją sprawy.
Petycja została przekazana również do  Prokuratora Okręgowego w Poznaniu

 

*Dane osobowe usunięte na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Art. 8.1.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123, z 2018 r. poz. 130]

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 13.09.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.09.2018 - 08:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.11.2018 - 10:54