Petycje 2016

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2016

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia
1

12.02.2016 r.

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy – CASUS NONSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy 

Wprowadzenia i wdrożenia na terenie województwa wielkopolskiego skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego.

 Treść petycji
 

zakończono 6 maja 2016 r.
 

do 12 maja 2016 r.

 Odpowiedź ws. wprowadzenia i wdrożenia na terenie województwa wielkopolskiego skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego

2

12.02.2016 r.

Stowarzyszenia Dąbrowa

Lokalizacja linii elektroenergetycznej 400 kV Plewiska – Piła Krzewina na terenie gminy Dopiewo

 Treść petycji
 Pismo dot. petycji
 

zakończono 6 maja 2016 r.
 

do 12 maja 2016 r.

 Pismo dot. petycji - odpowiedź wojewody wielkopolskiego
 Odpowiedź na petycję ws linii 400 kV Stowarzyszenie Dąbrowa

3

16.03.2016 r.

Maciej Mikuła w imieniu mieszkańców gminy Rokietnica i Gminy Dopiewo

Lokalizacja linii elektroenergetycznej 400 kV Plewiska – Piła Krzewina na terenie gminy Rokietnica i miejscowości Dąbrowa w gminie Dopiewo

 Treść petycji
 

zakończono 6 maja 2016 r.
 

do 16 czerwca 2016 r.

 Odpowiedź na petycję ws linii 400 kV Maciej Mikuła

4 12.05.2016 r.
 
Karolina Fryś reprezentująca mieszkańców Przybrody
 

Lokalizacja linii elektroenergetycznej 400 kV Plewiska - Piła Krzewina na terenie gminy Rokietnica

 Petycja linia 400kV Karolina Fryś Rokietnica Przybroda IR-III-142-3-2016-1.pdf
 

zakończono 18 lipca 2016 r.

do 12 sierpnia 2016 r.

 Odpowiedź na petycję ws linii 400 kV Karolina Fryś

5 13.05.2016 r.
 
Sylwia Kiejnich reprezentująca mieszkańców Kobylnik i gminy Rokietnica
 

Lokalizacja linii elektroenergetycznej 400 kV Plewiska - Piła Krzewina na terenie gminy Rokietnica

 Petycja linia 400kV Sylwia Kiejnich Rokietnica Kobylniki IR-III-142-4-2016-1.pdf
 

zakończono 18 lipca 2016 r.
 

do 13 sierpnia 2016 r.

 Odpowiedź na petycję ws linii 400 kV Sylwia Kiejnich

6 30.05.2016 r
 
Anna Niesiobęcka reprezentująca mieszkańców gminy Rokietnica
 

Lokalizacja linii elektroenergetycznej 400 kV Plewiska - Piła Krzewina na terenie gminy Rokietnica

 Petycja linia 400kV Anna Niesiobęcka Rokietnica Bytkowo IR-III-142-5-2016-1.pdf
 

zakończono 18 lipca 2016 r.
 
do 30 sierpnia 2016 r.
 Odpowiedź na petycję ws linii 400 kV Anna Niesiobęcka
Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 16.02.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.02.2017 - 10:43