Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

Data powołania: 
26.07.2023
Wydział obsługujący: 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Charakter obligatoryjny: 
Tak
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 24.07.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.07.2023 - 10:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.08.2023 - 09:02