Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw rolnictwa

Data powołania: 
23.02.2024
Wydział obsługujący: 
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Charakter obligatoryjny: 
Tak

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) Wojewoda Wielkopolski ustanowił Zbigniewa Króla Pełnomocnikiem do spraw rolnictwa.

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należą zagadnienia:

  1. współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami funkcjonującymi w zakresie spraw dotyczących rolnictwa;
  2. koordynowania współpracy w imieniu wojewody wielkopolskiego zespolonych i niezespolonych organów administracji rządowej w zakresie wykrywania i zwalczania nieprawidłowości w tranzycie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. zapobiegania i szacowania strat powstałych na skutek klęsk żywiołowych;
  4. doradztwa rolniczego;
  5. funkcjonowania Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  6. nadzoru i współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą;
  7. gospodarki wodami na rzecz rolnictwa.
Autor: Dorota Guzińska
Data utworzenia: 26.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.02.2024 - 07:16
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.02.2024 - 07:18