Patronaty 2014

 • „Tydzień ruchu – razem rozruszamy Polskę” – organizator: Szkoła Pływania Termy Maltańskie & Fregata Swimming w Poznaniu
 • „Wielkoduchy – program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych” – organizator: Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO w Poznaniu
 • „Z Wielkopolski w szeroki świat” - „Słownik biograficzny wielkopolskich emigrantów, podróżników i ludzi morza” – organizator: Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne
 • „Zdrowo jesz, zdrowo żyjesz...” – organizator: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
 • 10-lecie matury międzynarodowej – organizator: II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • 10-lecie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu – organizator: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • 150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu – organizator: Ochotnicza Straż Pożarna  w Kaliszu
 • 20-lecie Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu oraz Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego LZS w tenisie ziemnym – organizator: Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu
 • 25. Dni Łazarza – organizator: Klub Osiedlowy „Krąg” w Poznaniu
 • 25-lecie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Poznaniu – organizator: Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Poznaniu
 • 25-lecie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska – organizator: Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska
 • 30-lecie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu i 25-lecie uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka – organizator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 • 33. Szybowcowe Mistrzostwa Świata – organizator: Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie
 • 35. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2014 – organizator: Koniński Dom Kultury
 • 35-lecie Teatru „Scena na Piętrze” – organizator: Fundacja Tespis w Poznaniu
 • 35-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu – organizator: Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu
 • 35-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Węgierskiego „PIROSKA” – organizator: Zespołu Pieśn  i Tańca Węgierskiego „PIROSKA” w Poznaniu
 • 40-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – organizator: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • 41. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych – organizator: Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu
 • 50. Cross Ostrzeszowski – organizator: Stowarzyszenie Crossy Ostrzeszowskie
 • 500-lecie fundacji Klasztoru oo. Bernardynów – organizator: Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny
 • 50-lecie Służb Melioracyjnych w Wielkopolsce – organizator: Wielkopolski Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
 • 6. Tydzień Mózgu w Poznaniu – organizator: Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
 • 600-lecie nadania Lwówkowi praw miejskich – organizator: Urząd Miasta i Gminy Lwówek
 • 60-lecie Instytutu Genetyki Roślin PAN – organizator: Instytut Genetyki Roślin PAN  w Poznaniu
 • 66. rocznica Powstania Państwa Izrael – organizator: Fundacja Synagoga Nowa – Centrum Dialogu w Poznaniu
 • 70-lecie Instytutu Zachodniego w Poznaniu – organizator: Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
 • 80-lecie Sekcji Żeglarskiej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu – organizator: Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu
 • 95-lecie Policji Państwowej – organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • 95-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich – organizator: Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • 95-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich – organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznański
 • Bal Seledynowy 2014 – organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bieg Mikołajkowy Poznań – organizator: „Maratończyk” Maciej Łucyk
 • Bitwa o Poznań – organizator: Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARTA
 • Budowa Pomnika Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie – organizator: Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
 • Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan – organizator: Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu
 • Cavaliada – organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dni Budowlanych – organizator: Wielkopolska Izba Budownictwa w Poznaniu
 • Dni Fulbrighta w Poznaniu – organizator: Politechnika Poznańska
 • Dni Pracy Organicznej 2014 – organizator: Unia Wielkopolan w Poznaniu
 • Dni Wielkopolski 2014 – organizator: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu
 • Eliminacje Wojewódzkie XXI Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”  – organizator: Komenda Wojewódzka Policji  w Poznaniu
 • Enea POZnan* Triathlon 2014 – organizator: Urząd Miasta Poznania
 • Finał 52. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Gniezno i Poznań – tu Polska się zaczęła” – organizator: Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski
 • Finał IV Olimpiady Języka Hiszpańskiego – organizator: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne w Poznaniu
 • Gala „Gazele Biznesu 2014” – organizator: „Puls Biznesu” w Warszawie
 • Honorowe Nagrody Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” – organizator: Zarządu Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu
 • I Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego w Sielinku – organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 • I Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziewczęcych „Trillme Festival” – organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego „Skowronki” w Poznaniu
 • II Koniński Kongres Kobiet – organizator: Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet  
 • II Rajd Wielkopolski – organizator: Automobilklub Wielkopolski
 • III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny-Stefańska in memoriam” – organizator: Akademia Muzyczna w Poznaniu
 • IV Mediations Biennale – organizator: Fundacja Mediations Biennale w Poznaniu
 • Jubileuszowe Spotkanie Biorców i Dawców Szpiku – organizator: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Kampania „Drugie życie” w województwie wielkopolskim – organizator: Kampania „Drugie życie” w Poznaniu
 • Kaziuk 2014 – organizator: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu
 • Konferencja „Bezpieczna droga – wspólna sprawa” - Starostwo Powiatowe w Pile
 • Konferencja „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży” - organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 • Konferencja „Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym” - organizator: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
 • Konferencja „International Conference on High Voltage Engineering and Application ICHVE 2014 – organizator: Politechnika Poznańska
 • Konferencja „Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku” - organizator: Koło Naukowe Prawa Finansowego Pecunia na Wydziale Prawa i Administracji UAM
 • Konferencja „Najważniejsze zagadnienia w zakresie systemu postępowania z odpadami komunalnymi w aspekcie koniecznych zmian legislacyjnych” – organizator: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
 • Konferencja „Partnerstwo rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w oparciu o międzynarodowe doświadczenia” – organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Konferencja „Polak mądry po szkodzie?” – organizator: Stowarzyszenie ŁEJERY  w Poznaniu
 • Konferencja „Problematyka zagrożeń i przestępczość wobec dzieci i młodzieży w sieci Internet” – organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Konferencja „Prostytucja nieletnich jako jedna z form handlu ludźmi – praktyczne aspekty zapobiegania i wykrywania” – organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Konferencja „Realizacja uprawnień i obowiązków przez straże miejskie i gminne w kontekście współpracy z innymi formacjami mundurowymi” – organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • Konferencja „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” - organizator: „BMP bis”  w Raciborzu
 • Konferencja „Rolnictwo w Unii Europejskiej – Ameryka Północna i dr Aleksander hr. Szembek” – organizator: Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie
 • Konferencja „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce w 10 lat po wstąpieniu do UE” – organizator: Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu
 • Konferencja „Szkolnictwo zawodowe inwestycją w przyszłość gimnazjalisty” - organizator: Wielkopolska Izba Budownictwa w Poznaniu      
 • Konferencja „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych” TISNOB 2014 –   organizator: Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej
 • Konferencja „Współczesne oblicze energetyki wiatrowej” – organizator: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w Szczecinie
 • Konferencja na temat różnorodności w miejscu pracy – organizator: Konfederacja Lewiatan
 • Kongres „IPM Innovation in Europe” – organizator: Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 • Konkurs „Fundusz Naturalnej Energii” –  organizator: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie
 • Konkurs „Nie daj szansy AIDS” pod hasłem „Bądź odporny na HIV” – organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 • Konkurs „Poszukiwany/Poszukiwana” – organizator: Fabryka Aktywności Młodych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Konkurs Literacki „Rodzina w komplecie” – organizator: Caritas Archidiecezji Poznańskiej
 • Konkurs Plastyczny na Znaczek XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem „Jan Paweł II – świętymi bądźcie” – organizator: Zespół Szkół w Wysokiem
 • Konkursu „Statystyka mnie dotyka” – organizator: Urząd Statystyczny w Poznaniu
 • Krajowa Wystawa Gołębi Młodych – organizator: Poznański Związek Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Poznaniu
 • Letnia Szkoła Prawa „Law School: Intellectual Property Law – European Unitary Patent”– organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
 • Liga Rowerowa dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz młodzieży 13-15 lat – organizator: Towarzystwo Sportowe MTB Team Środa Wielkopolska
 • Lodołamacze 2014 – organizator: Rada Wojewódzka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu
 • Majówka w Botaniku – organizator: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Maraton MTB Hermanów – organizator: Towarzystwo Sportowe MTB Team Środa Wielkopolska
 • Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasach: 0-125, JT-250, OSY400, GT-30, T-550 oraz Mistrzostwa Europy w klasie T-550 – organizator: Gmina Skulsk
 • Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sumo Seniorów i Seniorek „Poland Open 2014” - organizator: Polski Związek Sumo w Krotoszynie
 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej pn. „Gdzie polskie pielęgniarstwo ma korzenie” – organizator: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 • Międzyszkolny Maraton Sportowy „Szkoła Bez Przemocy” – organizator: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi – Aktywni w Koninie
 • Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim XCO – organizator: Towarzystwo Sportowe MTB Team Środa Wielkopolska
 • Mistrzostwa Świata w klasie OSY-400 i Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski w klasach: O-125, JT-250, S-550, GT-30/T-550 – organizator: WOPR Oddział Miejski w Chodzieży
 • Mistrzostwa Świata w Racketlonie – organizator: Maciej Kostencki
 • Mistrzostwa Świata w Smoczych Łodziach – organizator: Polski Związek Kajakowy w Warszawie
 • Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna „Porzuć miasto i chodź!?” – organizator: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Ogólnopolski Festiwal Fantastyki Pyrkon 2014 – organizator: Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” w Poznaniu
 • Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z energią” – organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
 • Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny SALIX oraz Dni Wierzbinka – organizator: Gmina Wierzbinek
 • Open Innovation Market Place – organizator: Fundacja UAM w Poznaniu
 • Otwarte Mistrzostwa Świata Karate-Do Shotokan World Organization – organizator: Shotokan World Organization w Poznaniu
 • Polski Kongres Energii Odnawialnej – Energia Jutra – organizator: Zielona Strona Mocy      Sp. z o.o. w Warszawie
 • Porządkowanie Cytadeli Poznańskiej z okazji Dnia Wszystkich Świętych – organizator: Stowarzyszenie Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARTA
 • Poznański Salon Maturzystów Perspektywy 2014 – organizator: Fundacja Edukacyjna Perspektywy w Warszawie               
 • Poznańskie Dni Fantastyki 2014 – organizator: Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” w Poznaniu
 • Program edukacyjny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” - organizator: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
 • Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć – organizator: Gmina Rokietnica
 • Sprawdzian sportowo-obronny o „Gwiazdę Wolności” – organizator: „Edukacja-Lubasz” Sp. z o.o.
 • Studencki Nobel 2014 – organizator: Niezależne Zrzeszenie Studentów
 • Szembekowie z Wielkopolski – organizator: Towarzystwo Historyczne im. Szembeków
 • Światowy Kongres Piekarzy i Cukierników – organizator: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP
 • Święto 15. Pułku Ułanów Poznańskich – Dni Ułana 2014 i 95-lecie Ułanów Poznańskich - organizator: Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich
 • Targi Rolnicza Jesień 2014 – organizator: Starostwo Powiatowe we Wrześni
 • Turniej Budowlany „Złota Kielnia” - organizator: Stowarzyszenie Wielkopolska Edukacja Zawodowa
 • Turniej Domów Dziecka FUNINO – organizator: Polska Fundacja Sportu i Kultury  w Warszawie
 • VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Luboń 2014 – organizator: Urząd Miasta Luboń
 • VIII Kongres Top Medical Trends – organizator: Wydawnictwo „Termedia” w Poznaniu
 • Wielka Charytatywna Gala Fundacji Mam Marzenie – organizator: Fundacja Mam Marzenie w Krakowie
 • Wielkanoc – Mięsne Święta – Polska Tradycja – organizator: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
 • Wielkopolski Kierowca Zawodowy – organizator: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Poznaniu
 • Wielkopolski Kucharz Roku. Konkurs im. Rafała Jelewskiego” – organizator: Fundacja Gastronomia na Obcasach w Suchym Lesie
 • Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska – organizator: Centrum Promocji Ekorozwoju  w Poznaniu
 • Wręczenia sztandaru Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK w Poznaniu – organizator: Poznańska Organizacja Rejonowa LOK
 • Wystawa z okazji 90-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Peru – organizator: Konsul Honorowy Republiki Peru w Poznaniu
 • X Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe ANTYgrawitacja – organizator: Klub Sportów Ekstremalnych „On-Sight”w Poznaniu
 • XI Rychwalskie Impresje Muzyczne – Powiatowy Piknik Orkiestr – organizator: Orkiestra Dęta Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale
 • XIII Ekumeniczne Święto Biblii – organizator: Poznańska Grupa Ekumeniczna
 • XIII Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży – organizator: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
 • XIX Wielkopolski Piknik Sołtysów – organizator: Wydawnictwo Przegląd Koniński Sp. z o.o.
 • XV Konkurs Recytatorski o Laur Sztuki i Narodu – organizator: Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie
 • XV Międzynarodowe Targi Agroturystyczne 2014 – organizator: Starostwo Powiatowe  w Złotowie
 • XV Ogólnopolski Festiwal Szachowy Turek 2014 – organizator: Starostwo Powiatowe w Turku
 • XVI Święto Chleba – organizator: Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu
 • XVII Dni Lwowa oraz 25-lecie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu – organizator: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu
 • XVIII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka – ABILIMPIADA Konin 2014 – organizator: Fundacja Mielnica w Koninie
 • XVIII Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 „Ku prawdzie. Historycy Powstania Wielkopolskiego w pamięci następców” - organizator: Urząd Miejski Kościana
 • XX Święto Pieczarki – organizator: Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie
 • XX Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej – organizator: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile
 • XXXI Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK – organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • XXXVII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego – organizator: Polski Związek Motorowy Okręg w Poznaniu
 • Zawody II Stopnia VII Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” – organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Zbiórka z okazji Dnia Wszystkich Świętych na poznańskich cmentarzach Junikowie i Miłostowie – organizator: „Społeczny Komitet Poznaniacy Rossie i ...” w Gułtowach
Autor: Izabela Malak
Data utworzenia: 05.03.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.12.2014 - 12:54