Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługującysortuj malejąco Charakter obligatoryjny
Zespół koordynujący działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego 20.10.2020 Wydział Zdrowia Nie
Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 20.02.2019 Wydział Zdrowia Tak
Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Poznaniu 22.12.2017 Wydział Zdrowia Tak
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 31.08.2021 Wydział Zdrowia Tak
Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 09.04.2021 Wydział Zdrowia Tak
Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy 12.07.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Zespół doradczy do spraw rolnictwa 27.06.2018 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Nie
Komisja egzaminacyjna do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 04.12.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan 30.04.2015 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego 16.06.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak

Strony