Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługującysortuj malejąco Charakter obligatoryjny
Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 09.04.2021 Wydział Zdrowia Tak
Komisja konkursowa opiniująca oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2022 r. 29.06.2022 Wydział Zdrowia Tak
Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 18.10.2022 Wydział Zdrowia Tak
Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Poznaniu 22.12.2017 Wydział Zdrowia Tak
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych 31.08.2021 Wydział Zdrowia Tak
Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim 09.06.2017 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Zarządzenie Nr 187/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 04.05.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Zespół doradczy do spraw rolnictwa 27.06.2018 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Nie
Komisja egzaminacyjna do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami 04.12.2019 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Zespół doradczy do spraw środowiska 23.05.2022 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Strony