Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
55/17 01.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 55/17 (93,73 KB) 12.06.2017 Pobierz
54/17 30.05.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 54/17 (94,2 KB) 09.06.2017 Pobierz
53/17 30.05.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 53/17 (94,31 KB) 09.06.2017 Pobierz
51/17 23.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 51/17 (95,18 KB) 05.06.2017 Pobierz
52/17 22.05.2017 Microsoft Office document icon Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 52/17 (45 KB) 02.06.2017 Pobierz
50/17 22.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 50/17 (96,29 KB) 02.06.2017 Pobierz
49/17 22.05.2017 Plik starszy inspektor - Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 49/17 (95,65 KB) 02.06.2017 Pobierz
48/17 18.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: nadzoru prawnego realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 48/17 (94,21 KB) 29.05.2017 Pobierz
47/17 16.05.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 47/17 (94,64 KB) 26.05.2017 Pobierz
46/17 15.05.2017 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 46/17 (64 KB) 29.05.2017 Pobierz

Strony