Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
85/17 11.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 85/17 (94,87 KB) 25.08.2017 Pobierz
84/17 09.08.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 84/17 (94,47 KB) 21.08.2017 Pobierz
68/17 04.08.2017 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji ośrodków szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy i nadzoru nad tymi ośrodkami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 68/17 (92,76 KB) 16.08.2017 Pobierz
83/17 03.08.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o opiece państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 83/17 (93,59 KB) 16.08.2017 Pobierz
82/17 28.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 82/17 (93,96 KB) 07.08.2017 Pobierz
81/17 27.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 81/17 (94,35 KB) 07.08.2017 Pobierz
80/17 21.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 80/17 (94,25 KB) 31.07.2017 Pobierz
79/17 14.07.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 79/17 (92,67 KB) 24.07.2017 Pobierz
78/17 14.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 78/17 (94,68 KB) 24.07.2017 Pobierz
77/17 14.07.2017 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 77/17 (93,76 KB) 24.07.2017 Pobierz

Strony