Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
76/17 14.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 76/17 (95,25 KB) 24.07.2017 Pobierz
75/17 14.07.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 75/17 (91,45 KB) 24.07.2017 Pobierz
74/17 14.07.2017 Microsoft Office document icon Operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 74/17 (64 KB) 28.07.2017 Pobierz
73/17 05.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 73/17 (91,51 KB) 17.07.2017 Pobierz
72/17 05.07.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 72/17 (91,41 KB) 17.07.2017 Pobierz
71/17 05.07.2017 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 71/17 (91,26 KB) 17.07.2017 Pobierz
70/17 05.07.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 70/17 (94,39 KB) 14.07.2017 Pobierz
69/17 05.07.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 69/17 (94,47 KB) 14.07.2017 Pobierz
67/17 23.06.2017 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu – Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Pile nr ref. 67/17 (46,5 KB) 07.07.2017 Pobierz
66/17 23.06.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu – Delegatura w Lesznie nr ref. 66/17 (95 KB) 03.07.2017 Pobierz

Strony