Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
25/17 15.03.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 25/17 (94,42 KB) 27.03.2017 Pobierz
24/17 15.03.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 24/17 (92,21 KB) 27.03.2017 Pobierz
23/17 13.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 23/17 (91,5 KB) 23.03.2017 Pobierz
22/17 13.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 22/17 (91,38 KB) 23.03.2017 Pobierz
21/17 13.03.2017 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 21/17 (91,23 KB) 23.03.2017 Pobierz
20/17 09.03.2017 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 20/17 (94,11 KB) 20.03.2017 Pobierz
19/17 09.03.2017 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 19/17 (94,47 KB) 20.03.2017 Pobierz
18/17 01.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: koordynacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 18/17 (93,83 KB) 13.03.2017 Pobierz
17/17 01.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: koordynacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 17/17 (94,09 KB) 13.03.2017 Pobierz
16/17 24.02.2017 Plik starszy specjalista do spraw: współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 16/17 (91,79 KB) 06.03.2017 Pobierz

Strony