Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
15/17 23.02.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 15/17 (93,96 KB) 06.03.2017 Pobierz
13/17 08.02.2017 Plik starszy specjalista do spraw: opieki nad miejscami pamięci narodowej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 13/17 (91,58 KB) 20.02.2017 Pobierz
12/17 08.02.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 12/17 (92,53 KB) 20.02.2017 Pobierz
14/17 07.02.2017 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji majątku w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 14/17 (91,23 KB) 17.02.2017 Pobierz
11/17 03.02.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 11/17 (91,98 KB) 13.02.2017 Pobierz
10/17 02.02.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 10/17 (91,87 KB) 13.02.2017 Pobierz
9/17 02.02.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 9/17 (94,35 KB) 13.02.2017 Pobierz
8/17 20.01.2017 Plik starszy referent do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 8/17 (92,44 KB) 30.01.2017 Pobierz
7/17 20.01.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 7/17 (94,17 KB) 30.01.2017 Pobierz
6/17 20.01.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 6/17 (93,88 KB) 30.01.2017 Pobierz

Strony