Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą ...

Treść archiwalna

... wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I od km 0+535,10 do km 5+335,29”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 31.08.2021 do 14.09.2021
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 26.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.08.2021 - 00:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.09.2021 - 00:05