Archiwum 2020

Budżet 2020

Kwoty dochodów i wydatków na 2020 rok dla województwa wielkopolskiego określone zostały w ustawie budżetowej na 2020 rok przyjętej przez Sejm RP w dniu 14 lutego 2020r., podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 30 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 571).

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (opublikowana 01.04.2020r.), z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. i jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse(odnośnik zewnętrzny) w zakładce: Co robimy/Budżet państwa/Ustawy budżetowe/Budżet na 2020.

Autor: Przemysław Szczepański
Data utworzenia: 18.05.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.05.2020 - 10:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.05.2022 - 11:04