Zapytania ofertowe

Status Nazwa
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu wiedzy dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
zakończony Realizacja szkoleń psychologicznych w II kwartale 2019 na potrzeby szkoleń realizowanych w CPR
zakończony Przegląd i konserwacja dwóch zasilaczy ups typu Flexus Fth20 Oraz Ces Gx 20t zainstalowanych w Poznaniu
zakończony Część I: Przegląd instalacji masztowych w 11-stu wskazanych lokalizacjach działania sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego i/lub Zarządzania Kryzysowego,
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie wyznaczenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej składającego się z trzech studni, w miejscowości Szkaradowo, gmina Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie
zakończony Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci
zakończony Dostawa serwera, części do serwera, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do systemu ostrzegania i alarmowania
zakończony Wykonanie projektu, uzyskanie akceptacji konserwatora zabytków w sprawie lokalizacji i warunków techniczno-architektonicznych montowanego masztu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem systemu masztowego na potrzeby łączności ...
zakończony Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej zarządzania kryzysowego - Wyrzysk, ul. Parkowa 8
zakończony Zakup oraz montaż 78 sztuk regałów półkowych z półkami z płyty wiórowej lub metalowych, przeznaczonych do składowania towarów (luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach)

Strony