Zarządzenie nr 711/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 29.12.2022
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 29.12.2022 - 14:59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.01.2023 - 09:51