Zarządzenie nr 711/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu