Zarządzenie Nr 610/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 17.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.11.2021 - 17:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.01.2024 - 07:41