Zarządzenie nr 194/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 27.04.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.01.2023 - 09:51