Zarządzenie nr 194/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu