Zarządzenie nr 634/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 04.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.12.2023 - 13:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2024 - 11:36