Zarządzenie nr 512/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 12.10.2023
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 12.10.2023 - 14:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2024 - 11:36