Zarządzenie nr 331/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 12.07.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.07.2023 - 07:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2024 - 11:36