Wydział Spraw Cudzoziemców

pl. Wolności 17,
61-739 Poznań
e-mail: sc@poznan.uw.gov.pl
Infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 61 850 87 76

Dyrektor Wydziału
Grzegorz Wojtasz
e-mail: gwojtasz@poznan.uw.gov.pl
Infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 61 850 87 76

Zastępca Dyrektora Wydziału
Aneta Budnik
e-mail: abudnik@poznan.uw.gov.pl
Infolinia tel. 61 850 87 77

fax: 61 850 87 76

Zastępca Dyrektora Wydziału
Andrzej Soboń
e-mail: asobon@poznan.uw.gov.pl
Infolinia tel. 61 850 87 77

fax: 61 850 87 76

Struktura organizacyjna

 • Oddział Obsługi;
 • Oddział Legalizacji Zatrudnienia I;
 • Oddział Legalizacji Zatrudnienia II;
 • Oddział Legalizacji Pobytu I;
 • Oddział Legalizacji Pobytu II;
 • Oddział Legalizacji Pobytu III;
 • Oddział Realizacji;
 • Stanowisko do Spraw Organizacyjnych;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
 • Oddziały Spraw Cudzoziemców w Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Do zakresu działania Wydziału Spraw Cudzoziemców należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej

 1. praca – w zakresie zatrudniania cudzoziemców;
 2. sprawy wewnętrzne,  w zakresie kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców.

Strona ze sprawami realizowanymi przez wydział: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/

Autor: Wojciech Stypiński
Data utworzenia: 02.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.01.2019 - 09:55
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.05.2021 - 14:43