Zarządzenie nr 91/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 19.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.02.2024 - 13:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.02.2024 - 13:23