Kontrole zewnętrzne 2010

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
 

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. część 85/30 – województwo wielkopolskie
wykonannie_budzetu_wystapieni_pokontrolne.pdf
wykonannie_budzetu_uchwala_w_sparwie_zastrzezen.pdf
wykonannie_budzetu_zastrzezenia.pdf

11.01.2010 - 26.03.2010
2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji
 
Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw transportu autobusowego
2_2010.pdf
19.04.2010
3 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Stan realizacji narodowego Programu Przebudowy Dróg Loaklnych 2008-2011 27.05.2010 - 13.07.2010
4 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
4_2010.pdf
Wykonywanie przez właściwe organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 14.09.2010
5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
5_2010_1.pdf

Kontrola warunków pracy i oceny narażenia zawodowego 7.10.2010
6 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej  Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 14.10.2010
7 Archiwum Państwowe w Poznaniu
7_2010.pdf
Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi I dokumentacją niearchiwalną, lokal archiwum zakładowego, obsada osobowa 1.12.2010

 

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 19.01.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.05.2015 - 09:36