Archiwum wydarzeń - October 2018

W przededniu Wszystkich Świętych, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach wybitnych oraz zasłużonych Wielkopolan spoczywających na poznańskich nekropoliach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę ze spółką zależną ZRK DOM Poznań. Modernizacja linii E59 Wrocław - Poznań na odcinku gr. woj. dolnośląskiego - Leszno będzie kontynuowana. Zwiększy się komfort podróży oraz dostępność do kolei na trasie łączącej region i województwa.

Ponad dwustu nauczycieli otrzymało dziś odznaczenia państwowe i medale. Gratulacje i słowa podziękowania do pedagogów i dyrektorów szkół za codzienną pracę z młodzieżą skierowała wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Leszczyńską.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwiązało umowę z wykonawcą prac na trasie Poznań-Wrocław w związku z zejściem z placu budowy włoskiej firmy Astaldi. Wojewoda wielkopolski informuje, że na przełomie października i listopada zostanie podpisana umowa na dokończenie inwestycji.

W Bogdaju, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystościach z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W Ostrowie Wielkopolskim odbyła się I Jesienna Konferencja Kardiologiczna - Spotkanie w Sercu Ostrowa. Wśród zaproszonych gości obecna była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, która zakłada zmiany w organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, odbyło się spotkanie wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciejem Miłkowskim oraz dyrektorem departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia Mirosławem Saliszewskim.

Decyzją ministra obrony narodowej od 2012 roku - Terenowe Organy Administracji Państwowej - 27 października obchodzą swoje święto. Z tej okazji wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się organizowana przez Fresenius Medical Care Polska inauguracja jedenastej edycji kampanii społecznej "Drugie życie". W tym roku została ona połączona z warsztatami dla szkół biorących udział w akcji. Patronat nad wielkopolską kampanią objął między innymi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.  

W Domu Żołnierza w Poznaniu odbyła się gala z okazji Dnia Budowlanych zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa pod honorowym patronatem ministra inwestycji i rozwoju. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W Poznaniu rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO System. Targi otworzył minister środowiska Henryk Kowalczyk. W uroczystości uczestniczyli także: minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister środowiska Sławomir Mazurek oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Dziś na dworcu Poznań Główny z udziałem między innymi wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, odbyła się konferencja prasowa omawiająca docelowe zagospodarowanie tego terenu, traktowanego jako węzeł przesiadkowy łączący różne funkcje transportowe.

Pages