Inauguracja 11. edycji kampanii społecznej "Drugie życie"

Treść archiwalna

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się organizowana przez Fresenius Medical Care Polska inauguracja jedenastej edycji kampanii społecznej "Drugie życie". W tym roku została ona połączona z warsztatami dla szkół biorących udział w akcji. Patronat nad wielkopolską kampanią objął między innymi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.  

W trakcie spotkania z młodzieżą i osobami po przeszczepie, swoją merytoryczną wiedzę w zakresie prawnych, medycznych i etycznych aspektów przeszczepiania narządów przekazali specjaliści: dr n. med. Marta Sękowska, ks. dr Adam Sikora oraz mec. Sonia Kwiatkowska.

Statystyki pokazują, że w tym roku nastąpił spadek liczby przeszczepów od dawców zmarłych. Do września 2017 roku przeprowadzono w całej Polsce 1152 takich zabiegów, do września tego roku jedynie 1030. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przeszczepów od dawców żywych - do września tego roku przeprowadzono o 15 zabiegów mniej niż przez pierwszych 9 miesięcy 2017 roku.

Wcześniej, na terenie miasta Poznania, szkolne zespoły wraz z osobami po przeszczepie i ekspertami akcji uczestniczyły w "transplantacyjnej grze miejskiej", podczas której przełamywały stereotypy na temat transplantacji.

W kampanię "Drugie życie" zaangażowanych jest około 350 tysięcy uczniów z ponad 800 szkół średnich. Do tej pory rozdano 1 100 000 oświadczeń woli. Szkolenie odbyło się w Światowym Dniu Donacji i Transplantacji.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 26.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 20.11.2018 - 10:55