Zagospodarowanie dworca Poznań Główny

Treść archiwalna

Dziś na dworcu Poznań Główny z udziałem między innymi wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, odbyła się konferencja prasowa omawiająca docelowe zagospodarowanie tego terenu, traktowanego jako węzeł przesiadkowy łączący różne funkcje transportowe.

Przemieszczenie budynku dworcowego z usytuowania centralnego na stronę wschodnią (nad perony 1-3; t. zw. chlebak) wynikało z programowego ukierunkowania strumienia pasażera do galerii handlowej. Jednym z następstw tego jest wydłużenie dróg przemieszczania pomiędzy halą dworca a wszystkimi peronami. Taki stan rzeczy wywołuje sprzeciw poznańskiej wspólnoty samorządowej i powinien być zmieniony.

W związku z tym obecny zarząd PKP S.A. przygotował i zatwierdził koncepcję budowy budynku centralnego dworca, który będzie pełnił zarówno funkcje dworcowe jak i komercyjne. Teren ten pozostanie w rękach spółek Skarbu Państwa. Dzięki temu przychody z części komercyjnej będą wspomagały utrzymywanie poznańskiego węzła przesiadkowego, jakim jest dworzec Poznań Główny, a który jest drugim co do wielkości dworcem kolejowym w Polsce (ze względu na liczbę obsługiwanych pasażerów). Obsługa komunikacyjna obiektów wybudowanych w centralnej części poznańskiego dworca, przy zachowaniu dojazdu ul. Dworcową, będzie odbywać się od strony południowej. Pozwoli to dodatkowo na zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych oraz na - co ważne - umożliwi połączenie dwóch poznańskich dzielnic, mianowicie Wildy z Łazarzem. Takie rozwiązanie służy zorganizowaniu poznańskiego dworca jako funkcjonalnego węzła przesiadkowego łączącego różne funkcje transportowe (kolej, autobusy PKS, komunikacja tramwajowa, miejska autobusowa i komunikacja indywidualna).

Pierwszy etap fazy naprawczej jest już zaawansowany. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy nowego peronu kolejowego - pomiędzy budynkiem galerii handlowej a peronem 3 - oraz wydłużenia istniejącego już tunelu w kierunku dworca autobusowego PKS. W ten sposób stworzony zostanie docelowy ciąg komunikacyjny, pozwalający pasażerom przemieszczać się między wszystkimi funkcjami transportowymi występującymi w węźle przesiadkowym. Następny etap fazy naprawczej będzie polegał na powrocie dworca kolejowego Poznań Główny na swoje dawne miejsce, na międzytorze, a więc pomiędzy perony 1 i 4, co nastąpi w najbliższych czterech latach. Kolejnym etapem będzie wybudowanie obiektów biurowych i hotelowych. Umożliwi to spółce PKP S.A. osiąganie wieloletnich przychodów pozwalających utrzymywać działalność podstawową.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 19.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 20.11.2018 - 10:55