USG dla szpitala w Szamotułach

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie ze starostą szamotulskim Józefem Kwaśniewiczem podpisali umowę w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Gośćmi uroczystego podpisania dokumentów byli: poseł Marta Kubiak, wicestarosta szamotulski Beata Hanyżak i dyrektor szpitala Remigiusz Pawelczak.

W ramach dotacji celowej z rezerwy ogólnej wojewody wielkopolskiego dla powiatu szamotulskiego zostanie zakupiony aparat USG wraz z głowicami z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Aparat będzie wykorzystywany w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które mieszczą się w nowo wybudowanym budynku.

Planowana całkowita wartość realizacji zadania wynosi 224 900 zł, z czego 80% stanowi dotacja wojewody wielkopolskiego w wysokości 179 900 zł. Dla realizacji inwestycji powiat szamotulski zabezpieczył kwotę wkładu własnego w wysokości 45 000 zł, co stanowi 20% wartości realizacji zadania.

Zakupiony sprzęt podwyższy jakość diagnostyczną wstępnej oceny pacjentów. Ze względu na posiadane głowice będzie wykorzystywany przez takie poradnie specjalistyczne jak: poradnia urologiczna, kardiologiczna, reumatologiczna oraz chirurgii naczyniowej. Spowoduje to podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, poprawi bezpieczeństwo i komfort leczenia pacjentów.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 18.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 08.10.2018 - 08:35