Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
117/17 13.10.2017 Plik starszy specjalista do spraw: prowadzenia bazy danych w systemach informatycznych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 117/17 (93,27 KB) 23.10.2017 Pobierz
114/17 09.10.2017 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 114/17 (94,24 KB) 19.10.2017 Pobierz
113/17 09.10.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta w sprawach paszportowych i cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 113/17 (93,78 KB) 19.10.2017 Pobierz
112/17 09.10.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 112/17 (94,9 KB) 19.10.2017 Pobierz
111/17 09.10.2017 Plik starszy inspektor Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 111/17 (95,82 KB) 19.10.2017 Pobierz
110/17 09.10.2017 Plik starszy specjalista do spraw: współpracy z gminami, powiatami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 110/17 (94,05 KB) 19.10.2017 Pobierz
109/17 27.09.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 109/17 (94,84 KB) 09.10.2017 Pobierz
108/17 27.09.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 108/17 (94,61 KB) 09.10.2017 Pobierz
107/17 27.09.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 107/17 (94,32 KB) 09.10.2017 Pobierz
106/17 27.09.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 106/17 (93,67 KB) 03.10.2017 Pobierz

Strony