Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
120/18 28.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 120/18 (95,54 KB) 09.07.2018 Pobierz
119/18 28.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 119/18 (95,38 KB) 09.07.2018 Pobierz
118/18 28.06.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji ZFŚS, sum depozytowych, sum na zlecenie, obsługi systemów bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 118/18 (94,52 KB) 09.07.2018 Pobierz
117/18 27.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: nienależnie pobranych świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 117/18 (94,42 KB) 09.07.2018 Pobierz
116/18 27.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 116/18 (94,66 KB) 09.07.2018 Pobierz
115/18 27.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 115/18 (94,53 KB) 09.07.2018 Pobierz
114/18 20.06.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 114/18 (94,67 KB) 02.07.2018 Pobierz
113/18 20.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi zbioru akt bieżących w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 113/18 (94,93 KB) 02.07.2018 Pobierz
112/18 20.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 112/18 (94,55 KB) 02.07.2018 Pobierz
111/18 20.06.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 111/18 (95,03 KB) 02.07.2018 Pobierz

Strony