Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2019 r. o wydaniu decyzji nr 17/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od ulicy Śródmiejskiej do granicy miasta wraz ..