System Wspomagania Dowodzenia PRM

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują 2 Dyspozytornie Medyczne (DM) - Konin i Poznań.
W dyspozytorniach medycznych funkcjonują dyspozytorzy medyczni zatrudniani przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.

Na podstawie zapisu art. 26 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym dyspozytor medyczny wykonuje swoje zadania z wykorzystaniem SWD PRM.

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) to system teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR) zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację miejsca geograficznego zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego.

Wprowadzany centralnie SWD PRM jest w pełni zintegrowany z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez CPR. Ważną funkcjonalnością SWD PRM jest możliwość zastępowania się skoncentrowanych dyspozytorni medycznych, również między województwami.

SWD PRM zintegrowany jest z Uniwersalnym Modułem Mapowym i otrzymuje dane lokalizacyjne z Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej Centralnej Bazy Danych (PLI CBD). Komunikacja z SWD PRM zapewniona jest przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych.

W ramach SWD PRM dostępnych jest kilka modułów pracy (dyspozytora, stacjonarny i mobilny ZRM), umożliwiających pełną obsługę zgłoszeń. W ramach wymienionych modułów dostępne są następujące funkcjonalności:

  1. moduł dyspozytora: przyjęcie zgłoszenia, zadysponowanie ZRM, monitorowanie statusów zdarzeń, funkcjonalność dla wojewódzkiego koordynatora;
  2. moduł stacjonarny i mobilny dla ZRM: zgłoszenie gotowości ZRM do podjęcia działań, podjęcie zdarzenia, obsługa zdarzenia, przygotowanie i wydruk Karty Medycznych Czynności Ratunkowych, rejestrowanie statusów ZRM, nawigację – ustalenie trasy dojazdu do zdarzenia.

Obsługa systemu wspierana jest przez moduły: administratora, planisty i analityczno – raportowy. Obejmują one następujące funkcje:

  1. moduł administratora i planisty: administrowanie globalnymi ustawieniami systemu, danymi słownikowymi (dyspozytornie medyczne, rejony operacyjne, użytkownicy, stacje dostępowe itp.), planowanie grafików pracy zarówno dyspozytorów medycznych jak i pracowników zespołów ratownictwa medycznego, zastępstwa;
  2. moduł analityczno-raportowy: raporty predefiniowane w SWD PRM, możliwość opracowania dodatkowych raportów na podstawie danych znajdujących się w systemie, eksport danych z systemu na potrzeby analiz.

Wytyczne ministra zdrowia - obsługa zgłoszeń alarmowych

W związku z koniecznością ujednolicenia postępowania dyspozytorów medycznych, działających w oparciu o System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, Ministerstwo Zdrowia przekazało dokument pn. „Wytyczne do obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do dyspozytorni medycznej w SWD PRM".

Autor: Bogna Struglińska, Marek Naskrent
Data utworzenia: 14.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.11.2017 - 13:49
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.07.2019 - 07:26