Pracownie hemodynamiki

Celem usprawnienia oraz zintensyfikowania działań w zakresie podniesienia standardów udzielania specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej osobom z OZW wybrane zakłady opieki zdrowotnej na terenie województwa wielkopolskiego prowadzą całodobowy dyżur w ośrodkach kardiologii interwencyjnej.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.12.2017 - 11:03