Ośrodki tlenoterapii hiperbarycznej

Leczenie chorych tlenem hiperbarycznym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia może odbywać się w warunkach szpitalnych (zgorzel gazowa klostridialna i nieklostridialna, infekcje beztlenowcowe tkanek miękkich, zatrucie tlenkiem węgla, choroba dekompresyjna, zatory gazowe) oraz w trybie ambulatoryjnym (zespół stopy cukrzycowej, przewlekłe, trudno gojące się rany, uszkodzenia popromienne tkanek miękkich i kości, zapalenie kości, niestabilność i zapalenie mostka, nagła głuchota).

Pacjenci zgłaszający się do ośrodka tlenoterapii hiperbarycznej powinni posiadać skierowanie oraz dokumentację medyczną.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.12.2017 - 11:04