Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego - kabiny izolacyjne