Oddziały udarowe

W związku z inicjatywą wdrożenia na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego programu udarowego w wybranych poznańskich szpitalach, które posiadają w swojej strukturze oddziały udarowe i prowadzą leczenie trombolityczne, stworzone zostały całodobowe dyżury tychże komórek.

Zespół ratownictwa medycznego po rozpoznaniu u pacjenta objawów udaru niedokrwiennego oraz zakwalifikowaniu go do leczenia trombolitycznego, transportuje pacjenta do oddziału udarowego.

Dyspozytor medyczny równolegle ustala szpital, do którego pacjent ma być przetransportowany, zgodnie z rejonem operacyjnym oraz powiadamia lekarza dyżurnego na danym oddziale.

Działania takie pozwolą do minimum skrócić czas, w którym pacjent zostanie poddany leczeniu trombolitycznemu od momentu wystąpienia objawów.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.11.2017 - 07:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.07.2019 - 09:58