Materiały do pobrania

Filmy instruktażowe - moduł Dyspozytora

 Dodanie służb pomocniczych

 Drukowanie księgi dysponenta

 Dysponowanie zespołu ratownictwa medycznego

 Nawiązanie połączenia telefonicznego z osobą zgłaszającą

 Odtwarzanie i ukrywanie trasy przejazdu

 Odtworzenie oryginalnej treści zgłoszenia

 Odwołanie ZRM

 Oznaczenie zdarzenia na mapie

 Przegląd listy zdarzeń

 Przekazanie zgłoszenia do innego dyspozytora i dyspozytorni

 Przydzielenie niezintegrowanego ZRM

 Przyjącie zgłoszenia

 Rozpoczęcie i zakończenie pracy na stanowisku dyspozytora

 Utworzenie duplikatu (połączenie zdarzenia z innym zdarzeniem)

 Wizualizacja rozmów na mapie

 Wybór trybu pracy i obszaru dysponowania

 Wyświetlenie historii KMCR

 Wyświetlenie grafików dyżurów

 Wyświetlenie historii KZW

 Wyświetlenie historii zdarzenia

 Zgłoszenie obecności dyspozytora na swoim dyżurze i stanowisku oraz zastępstwa

 Zgłoszenie gotowości do obsługi zgłoszeń alarmowych

 Zmiana danych KZW

 Zmiana parametrów zdarzenia

 Zmiana pojazdu i terminalu ZRM

 Zmiana statusu ZRM

Filmy instruktażowe - moduł ZRM

 Edyzja Karty Medycznych Czynności Ratunkowych

 Edycja Karty Zlecenia Wyjazdu

 Odwołanie gotowości

 Przyjęcie zlecenia wyjazdu

 Rozpoczęcie i zakończenie pracy na TM

 Rozpoczęcie i zakończenie dyżuru

 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z dokumentami w MS ZRM

 Soprawdzenie i zamknięcie dokumentacji wyjazdu

 Utworzenie Karty Medycznych Czynności Ratunkowych

 Wydruk Karty Medycznych Czynności Ratunkowych

 Wydruk Karty Zlecenia Wyjazdu

 Zgłoszenie zastępstwa i potwierdzenie składu

 Zmiana statusu na terminalu mobilnym

Instrukcje użytkownika

 SWDPRM Moduł Dyspozytora Instrukcja Użytkownika

 SWDPRM Moduł Mobilny ZRM Instrukcja Użytkownika

 SWDPRM Moduł Stacjonarny ZRM Instrukcja Użytkownika

Dokumenty

 Formularz zgłoszenia modyfikacji istniejącej funkcjonalności w SWD PRM, opublikowano 1.03.2018 r.

 Formularz zgłoszenia nowej funkcjonalności w SWD PRM, opublikowano 1.03.2018 r.

 Procedura zgłaszania incydentów przez użytkowników, opublikowano 1.03.2018 r.

 Wytyczne dla dyspozytorów medycznych, opublikowano 1.03.2018 r.

 Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie PRM, opublikowano 1.03.2018 r.

 Dane w SWD PRM i tworzenie raportów swobodnych w module raportowym, opublikowano 1.03.2018 r.

 Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie PRM i przydzielania nazw technicznych w SWD PRM.pdf, opublikowano 1.03.2018 r.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 11.01.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.01.2018 - 07:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.10.2018 - 11:02