Łączność radiowa

Uruchomienie scentralizowanych dyspozytorni medycznych wymaga uruchomienia stabilnego, obejmującego teren całego rejonu operacyjnego systemu łączności radiowej. W związku z faktem likwidacji części dyspozytorni medycznych i zmianą miejsca odbioru zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 999, a także w związku z koniecznością dalszego przekazywania zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do zespołu ratownictwa medycznego zachodzi konieczność uregulowania i ujednolicenia sposobów i procedur z tym związanych. Mając powyższe na uwadze tworzy się Regulamin łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne województwa wielkopolskiego.

 Regulamin łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne województwa wielkopolskiego

Regulamin wszedł w życie w dniu 27 czerwca 2014 roku i obowiązuje bezterminowo.

Rekomendacje

W celu usprawnienia funkcjonowania systemu łączności radiowej lub z innych uzasadnionych przyczyn Wojewoda Wielkopolski może wydawać rekomendacje, które mają charakter fakultatywny zaleceń dla dysponenta jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.11.2017 - 08:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.07.2019 - 09:57