Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
20.06.2024 - 09:33 dokument_z_kontroli: updated Gmina Szamotuły. Barbara Pietrzyk
20.06.2024 - 09:32 dokument_z_kontroli: updated Gmina Września. Barbara Pietrzyk
20.06.2024 - 09:31 dokument_z_kontroli: updated Miasto Leszno. Barbara Pietrzyk
20.06.2024 - 09:29 dokument_z_kontroli: updated Gmina Września. Barbara Pietrzyk
20.06.2024 - 09:18 komisja_rada_zespol: deleted Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ‘56. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 14:52 komisja_rada_zespol: updated Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw Polityki Senioralnej. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 14:48 strona: updated Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego - kabiny izolacyjne. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 14:48 strona: updated Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego - kabiny zizolacyjne. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 14:24 strona: added Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego - kabiny z folii. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 14:19 dokument_z_kontroli: added Urząd Gminy Duszniki. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 14:18 dokument_z_kontroli: added Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 14:07 dokument_z_kontroli: added Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 13:42 rozporzadzenie: added Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, poznańskiego, wągrowieckiego i chodzieskiego. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 13:41 zgloszenie_budowlane: added Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 194, działka nr ewid. 21/1, ark. mapy 12, obręb 0001 Pobiedziska, jedn. ewid. 302112_4 Pobiedziska. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 12:12 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie hydrologiczne nr 123. Dyżurny CZK
19.06.2024 - 12:00 zarzadzenie: updated Zarządzenie nr 337/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 11:42 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie hydrologiczne nr 89. Dyżurny CZK
19.06.2024 - 11:38 wykaz_nieruchomosci: added Wykaz nieruchomości - Powiat koniński - od 25.06.2024 do 15.07.2024. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 11:10 zarzadzenie: updated Zarządzenie nr 337/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 10:56 strona: updated Wydział Rolnictwa i Środowiska. Barbara Pietrzyk

Pages