Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
01.03.2024 - 11:17 strona: updated Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 11:11 strona: updated Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 11:10 strona: reverted Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego revision 65355. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 11:10 strona: updated Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 11:08 strona: updated Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS/ STIs* skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 11:08 strona: updated Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 11:07 strona: updated Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 11:07 strona: updated Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS/ STIs* skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 11:06 strona: added Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS/ STIs* skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 11:01 strona: added Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 09:37 obwieszczenie: added Zawiadomienie z 29 lutego 2024 r. o wydaniu 29 lutego 2024 r. decyzji Nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej .... Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 09:18 dokument_z_kontroli: added ANDRZEJ KNAST. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 07:34 oferta_pracy: updated 9/24. Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 07:07 zgloszenie_budowlane: updated Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej SN-15kV wraz ze światłowodem o długości trasy 1700m w Poznaniu (dz. nr 1/18, 1/15, 133/1, ark. 08, obręb 0021 Jeżyce, 1/1, 1/2, 8/1, 54/39, 54/53, 54/46, 54/44, ark. 09, obręb 0021 Jeżyce, 1/4, .... Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 07:07 zgloszenie_budowlane: added informacji o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej SN-15kV wraz ze światłowodem o długości trasy 1700m w Poznaniu (dz. nr 1/18, 1/15, 133/1, ark. 08, obręb 0021 Jeżyce, 1/1, 1/2, 8/1, 54/39, 54/53, 54/46, 54/44, ark. 09, obręb 0021 Jeżyce, 1/4, .... Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 07:04 zgloszenie_budowlane: added Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Szczepowice - Sepno wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 308, działka nr ewid. 17, obręb 0018 Sepno,.... Barbara Pietrzyk
01.03.2024 - 06:55 dokument_z_kontroli: updated Urząd Miejski Gminy Dobrzyca. Barbara Pietrzyk
29.02.2024 - 18:52 wydarzenie: added Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu. Karina Antczak
29.02.2024 - 14:55 obwieszczenie: updated Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 7/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. (znak: IR-III.747.36.2023.12, nowy numer IR-III.747.116.2024.MK) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji .... Barbara Pietrzyk
29.02.2024 - 14:55 obwieszczenie: added Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 7/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. (znak: IR-III.747.36.2023.12, nowy numer IR-III.747.116.2024.MK) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji .... Barbara Pietrzyk

Pages